Annonse


Ønsker tre milliarder

Telenors styre og bedriftsforsamling anbefaler at staten skyter inn kapital for tre milliarder kroner i Telenor. Beløpet skal brukes til investeringer i utlandet. Telenor har gående store prosjekter i Tyskland og Hellas og kan stå foran store investeringer i Østerrike.

Rask behandling
Forslaget er oversendt samferdselsdepartementet og må behandles i Stortinget før saken formelt kan legges frem for generalforsamlingen. Telenor ber om at beslutningen blir tatt i løpet av inneværende år.