Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Ønsker tre milliarder

OSLO: Telenor og konsernsjef Tormod Hermansen (bildet) trenger mer penger til sine utenlandsinvesteringer enn antatt og ber staten om en kapitalutvidelse på tre milliarder.

Telenors styre og bedriftsforsamling anbefaler at staten skyter inn kapital for tre milliarder kroner i Telenor. Beløpet skal brukes til investeringer i utlandet. Telenor har gående store prosjekter i Tyskland og Hellas og kan stå foran store investeringer i Østerrike.

Rask behandling
Forslaget er oversendt samferdselsdepartementet og må behandles i Stortinget før saken formelt kan legges frem for generalforsamlingen. Telenor ber om at beslutningen blir tatt i løpet av inneværende år.
Annonse
Stikkord: Mobil