Annonse


Dyr eksos

Trafikkork koster det britiske samfunnet dyrt. Nærmere 133 millioner pund (1,6 milliarder kroner) i uken går opp i eksosrøyk på grunn av trafikkork, har forskere ved BT funnet ut. En stor del av dette beløpet kunne vært spart dersom næringslivet hadde vært flinkere til å benytte telekommunikasjon hevder de samme forskerne.

Hjemmekontor
BT mener studien klart påviser behovet for å finne alternativer til biltransport. De fremhever særlig at hjemmekontor og bruk av videokonferanser og telefonkonferanser er måter å redusere trafikkaoset på.

Norge
Dersom den britiske studien overføres på norske forhold, det vil si at en prosent av BNP går opp i eksosrøyk, skulle dette tilsvare den nette sum av nærmere 200 millioner kroner i uken – eller 10 milliarder kroner i året.

Annonse


Annonse


Annonse