Annonse


ITU-Standard for IP-telefoni

Det man helst tenker på er PC-til-PC-telefoni. Dette er en teknologi som vil få et kraftig puff fremover nå når Intels MMX-teknologi gjør at de fleste, nye PCer kommer med det som skal til for å snakkeover Internett. Derfor vil mange hjemme-brukere plutselig kunne utnytte denne teknologien, selv om det ikke er tilstrekkelig til å få liv i markedet for Internett-telefoni.

Rett fra hjemmesiden
Derimot vil man oppleve at stadig flere Internett-sider kommer med en såkalt “Call Me”-knapp som kobler brukeren opp mot et Call-Center hvis han eller hun ønsker flere opplysninger om et produkt som markedsføres på nettet.

Telecom Finland mener at Interaktiv Web-sider som inkluderer PC-telefoni vil bli et viktig marked i årene som kommer. Og selskapet mener også at mange vil bruke Internett-telefoni for sine multimedia-baserte hjemmesider. Riktignok bli kvaliteten dårligere enn når man laster ned lydfilen før man spiller den av, men fordelen er likevel at lyden kommer direkte og hjemmesiden blir interaktiv.

Telefon-til-telefon
Et annet marked som begynner å dukke opp rundt om i verden er telefon-til-telefon-samtaler via Internett. En telefonabonnent ringer et lokalt aksessnummer som fører til en server. Her blir samtalen gjort om til digitale signaler før den videresendes som TCP/IP-pakker til en server i nærheten av mottakeren. I denne serveren gjøres signalene om til analoge signaler og sendes videre til motttakerens telefon.

Annonse


Dårlig lydkvalitet kombinert med liten grad av tilgjengelighet for tjenesten gjør imidlertid at denne teknologien på ingen måte kan regnes som noen suksess.

Tiphon
Men markedet har altså begynt å se at ting skjer – og det har også det europeiske standardiseringsinstittutet ETSI. Der har man begynt å arbeide med en norm for Internet-telefoni, kalt Tiphon: Telecoms and Internet Protocol Harmoinization over Networks.

Blant initiativtakerne finner man selskaper som Alcatel, Begacom, Ericsson, Lucent, Nokia, Siemens og Telia, som sammen gikk til ETSI for å få utviklet et alternativ til de proprietære standardene.

Tredelt
Tiphon blir et tredelt prosjekt. Først skal man i løpet av 1997 utvikle en standard for samtaler fra Internett til vanlige og mobile telefoner. Deretter skal man innen neste sommer ha en standard for trafikk den andre veien – fra vanlig telefon tilInternett. Til sist kommer en løsning for vanlig, toveis trafikk over Internett. Og det er snakk om standarder, ikke om reguleringer, sier man i ETSI.

Annonse