Annonse


PC-Systemer utvider

Det nye selskapet skal først og fremst bygge opp et aktivt partnernett rundt Prosjekt Eidsvolls komponenter. Det skal tilby verdiøkende tjenester og skal også ta hånd om salget.

Komponenter for adb
Prosjekt Eidsvoll er PC-Systemers satsing på komponentbaserte løsninger for det norske og internasjonale adb-markedet. I følge en melding fra PCS har prosjektet en kostnadsramme på 100 millioner kroner fordelt på seks år.

Internasjonalt
– Vi skal ut på det internasjonale markedet, sier direktør Jens Bilov-Olsen. Vi er tidlig ute i markedet og har standardisert oss på Microsofts teknologi. Et mål er å bli en underleverandør av komponenter til andre selskap.

Partnernett
Den nytilsatte direktørens første oppgave vil være å rekruttere konsulenter til selskapet. Partnernettet som bygges ut skal bestå av konsulentselskap, systemintegratører og bransje-systemhus.

Annonse


Win.hlp og Røstvold System er allerede samarbeidspartnere.

Component Solutions eies med 20 prosent av Jens Bilov-Olsen. De andre aksjene eies av PC-Systemer.

Annonse


Annonse


Annonse