Annonse


Fra fax til e-post?

– Vi ser tydelig at fakssalget øker. Det norske totalsalget for telefakser i første kvartal var på hele 15.108 maskiner. Tallet gjelder for både modeller som bruker A-4 papir og papirrull, sier salgsrepresentant Jan-Rune Halvorsen i Panasonic Norge til Dagens Telecom.

Dobling på seks år
Siden 1991 er telefakssalget i Norge så godt som doblet. I 1991 ble det solgt 26.160 telefakser, og i 1996 ble salget på hele 51.961 telefakser.

En del av salget er utskifting av eldre modeller. Canon Norge regner med at en telefaks har en levetid på mellom fem og seks år.

250.000 fakser i aktiv bruk
– Etter våre anslag er det mellom 200.000 og 250.000 telefaksapparater i aktiv bruk i Norge. Bruk av faks har økt jevnt over mange år, men vi regner med at veksten vil reduseres som følge av Internett og e-post, sier Bård Boije i Canon Norge til Dagens Telecom.

Annonse


Fax over TCP/IP vil øke
– Slik vi ser det går mesteparten av sendingene i dag fra faks til faks. Men om et par år vil vi se betydelig økning av fakssendinger over IP-adresser, sier Boije.

Økende trafikk?
– Når salget av fakser øker regner vi med at også fakstrafikken øker. Det ser vi blant annet hos oss selv, ofte sender vi en lapp på faksen i stedet for å ringe til våre kolleger i utlandet, sier Halvorsen til Dagens Telecom.

Det finnes per i dag ingen målinger på hvor stor andel av telefontrafikken som er fakssendinger. Telenor har ingen mulighet til å registrere dette fordi telefakser kobles på vanlige telefonnummere, opplyser informasjonssjef Lise Gullberg i Telenor Nett til Dagens Telecom.

Annonse


Annonse


Annonse