Annonse


Vil ha gratistelefon

– Dersom annonsørene ser på dette som interessant, vil gratis reklametelefon kunne bli et fast tilbud fra tidlig neste år, sier prosjektleder Emely Gullaksen i Telenor Link til Dagens Telecom.

Positive
En undersøkelse blant de 23.000 testabonnentene i Gjøvik viser en overveiende positiv holdning til den nye reklametelefonen, hvor abonnentene får ringe gratis mot at samtalen brytes av små reklamesnutter.

Kvinneflertall
Undersøkelsen viser at reklametelefonen var særlig populær blant kvinner og ble mer brukt av yngre enn eldre.

Over annenhver gjøvikabonnent hadde benyttet seg av tilbudet og 84 prosent og av disse oppgav 91 prosent at de ville bruke tilbudet igjen ved en eventuell lansering. Tallene er basert på intervjuer med ettusen personer i Gjøvik.

Annonse


Interaktiv reklame
Det gjenstår å se om annonsørene er villige til å bruke denne måten å formidle reklame på. Før sommerferien vil Telenor ha klar en undersøkelse om hva annonsørene er villige til å betale.

– Dersom vi går for dette, vil vi utvikle dette til en interaktiv kanal med flere funksjoner enn vi hadde på Gjøvik, sier Gullaksen til Dagens Telecom.

Differensiering
Gullaksen ser for seg blant annet for seg annonser med bestillingsmulighet og anledning til å annonsere til bestemte tider på døgnet.

Eksperimentet i Gjøvik resulterte imidlertid i meget stor belastning tå telenettet. Det er derfor uvisst om Telenor ønsker å legge ut dette som et tilbud til hele landet samtidig.

Annonse


Annonse


Annonse