Arkiv

Annonse


Svindyrt ekstranett

Arkiv200 milliarder kroner representerer hele 14 flyplassutbygginger lik den som skjer på Gardermoen eller 10 Mongstad-utbygginger.

Dersom IATA velger at gigantbeløpet skal deles likt på de 2.000 flyselskapene i verden, kan dette i verste fall bety at Braathens SAFE, SAS og Widerøe må punge ut med 100 millioner kroner hver.

Økt sikkerhet
– Flyselskapene over hele verden utveksler en mengde informasjon seg imellom. Dette må skje på en så sikker måte som mulig. Derfor er et ekstranett løsningen, sier markedssjef Bert Veenstra i Braathens Safe.

IATA-representant
Veenstra er Braathens representant i IATAS tekniske arbeidsgruppe. Han er til daglig stasjonert for Braathen i Stavanger. Dagens Telecom fikk tak i markedssjefen på telefon mens han betjente en messestand i Paris.

Annonse


Store datamengder
– Bare tenk på alle transaksjonene som skjer når en kunde bestiller en billett og får en reiserute som omfatter flere flyselskaper, sier Veenstra.

– Det skal blant annet sjekkes om det er ledig plass. Billettinntektene skal fordeles etter bestemte nøkler. Mye av dette kan foregå maskinelt etter EDI-baserte rutiner, sier Veenstra til Dagens Telecom.

Store kostnader
Selv om planen er å benytte eksisterende linjenett, vil et verdensomspennende ekstranett koste mange penger. De foreløpige beregningene viser at nettet vil koste flyselskapene over 200 milliarder kroner.

– Det blir likevel mange å dele omkostningene på. Veenstra regner grovt at det finnes flere enn 2.000 flyselskaper i verden. Da regner han fra de minste Commuter-selskaper til gigantselskaper, sier Veenstra til Dagens Telecom.

Lønnsomt likevel
– Et ekstranett hvor rutinene er sikre og umulig å avlytte, vil likevel gi store effektivitetsgevinster. Mye av rutinene som i dag er manuelle vil i fremtiden kunne gjøres maskinelt, sier Veenstra.

Det vil etableres en databank hvor selskapene får løpende oppdatering om all trafikk og passasjerer. Databanken skal også brukes for å gi informasjon om hva som skjer på flyplassene rundt om i verden og til å utveksle teknisk informasjon.

Kommersielt foretak
– Et ekstranett for samtlige flyselskap vil være et gigantprosjekt. Det arbeides intenst for å komme fram til de riktige tekniske løsningene, sier markedssjefen.

Ekstranettet vil etter planen etableres og driftes av et kommersielt dataselskap.

– Vi håper på at nettet er etablert og i drift fra år 2.000, sier Bert Veenstra til Dagens Telecom.

Annonse


Annonse


Annonse