Annonse


1000 lisenser

Geodata anslår at de har omlag 2.000 brukere i Norge, fordi mange av lisensene er serverbasert og har flere brukere. På verdensbasis er det nå levert over 200.000 ArcView-lisenser.

Elektroniske kart

Geografiske informasjonssystemer (GIS) er programmer og databaser med informasjon som gir deg elektroniske kart.

Statoil bruker blant annet ArcView for å holde oversikt over sine olje- og gassrørledninger i Nordsjøen, mens Bærum kommune bruker systemet for arealplanlegging.

Annonse


Internett

ArcView er i løpet av det siste året utvidet med en rekke tilleggsmoduler. Med ArcView Internett Map Server (IMS) blir kart-applikasjoner tilgjengelige over Internett og intranett.

ArcView er utviklet av det amerikanske selskapet ESRI. I Norge distribueres programmet av Geodata.