Annonse


Friluftsnettet NMT 450

Det eldste moderne mobilnettet, NMT 450, er på mange måter også det beste: Det har absolutt best dekning over hele landet – og er det eneste som dekker såvel høyfjellet som de nære havområdene.

«upopulære» frekvensbånd
Derfor er det ikke så rart at Telenor Mobil ønsker å satse på dette nettet i fremtiden. Det er også snakk om et nett hvor frekvensene får være i fred. Det er ingenting som tyder på at man vil få noen nye teknologier som behøver frekvensbåndene som 450-nettet bruker.

75 millioner til opprusting
Derfor satser Telenor nå 75 millioner kroner i opprusting av NMT 450-nettet, som etterhvert vil bli lansert som et spesialnett for friluftsformål.

Håndholdte terminaler– Meningen er at NMT 450 skal bli oppgradert slik at det kan brukes av håndholdte terminaler over hele landet, sier Telenor Mobils administrerende direktør Stig Herbern.

Annonse


I dag er nettet først og fremst beregnet på tyngre utstyr som kraftige biltelefoner med ekstern antenne.

Til fjells og til sjøs
– Man skal kunne nå 450-nettet med håndportable terminaler over hele landet, og vi kommer til å markedsføre dette nettet som det riktige på hytten og i båten, på land og på sjø, sier Herbern.

– Målet er at vi, i likhet med det vi gjør for NMT 900, skal kunne utnytte det gamle nettet som allerede langt på vei er amortisert.

Dermed stopper vi kundeflukt, og vi øker penetrasjonen inn i en del segmenter hvor vi i dag ikke har tilfredsstillende kunde-andel. Og når det gjelder 450, så er jo dette nettet det absolutt beste, sikkerhetsmessig sett, sier Stig Herbern.

Nedadgående tendens
Men det er en tung vei som skal brøytes opp igjen: Folk har ganske enkelt sluttet å kjøpe telefoner for NMT 450. I mars ble det solgt 27 terminaler på landsbasis, mens det i april ble solgt 50 stk., i følge tall fra LMT.

Riktignok har antallet abonnenter holdt seg noenlunde stabilt det siste halavannet året, men tendensen er likevel nedadgående: 189.000 abonnenter i 1. kvartal 1996 er blitt til 179.000 i 1. kvartal 1997.

Annonse


Annonse


Annonse