Annonse


Frekvensstrid

– Jeg forstår heller ikke at Telenor Mobil aktivt vil selge et nett som snart må nedlegges fordi frekvensene skal overtas av GSM, sier informasjonssjef Gunnar Grythe i NetCom til ukeavisen Telecom Revy.

Behov for frekvenser
– Utgangspunktet er nemlig at GSM 900 trenger flere frekvenser, og disse frekvensene har det hele tiden vært meningen at det nye nettet skulle få fra NMT – og at mesteparten av frekvensbåndene skulle overtas av GSM innen år 2000.

Vi trenger disse frekvensene allerede nå – og vi har jo allerede startet prosessen med å overta gamle NMT 900-frekvenser, sier Grythe.

Overtakelsesprosess i gang
De første seks frekvensene ble overtatt fra NMT 900 i Oslo-området i januar i år, samtidig med at NetCom oppgraderte sitt nett.

Annonse


– Denne prosessen er nødt til å fortsette i høyt tempo, og dette er ikke noe som Telenor Mobil kan bestemme selv. Dette må bli en sak mellom operatørene, Post- og Teletilsynet og departementet, hevder Gunnar Grythe.

Kundebasert?Telenor Mobils Stig Herbern har imidlertid et helt annet syn på saken.

– Vi regner med at tilgangen på frekvenser vil være kundebasert. Det vil si at vi får beholde frekvensene så lenge det er kunder til det. Vi har i dag konsesjon frem til år 2003, og vi må søke innen år 2001 hvis vi ønsker å fornye denne. Dette betyr at vi har meget god tid på oss før vi fatter den beslutningen, sier Herbern.

Dårligere kvalitet
Grythe er heller ikke enig i at NMT 900 kan sammelignes med GSM når det gjelder kvalitet .

– NMT lider fortsatt av sine klassiske problemer når det gjelder samtalekvalitet, ”klipping” ved handover, støy. etc. Jeg kan ikke forstå at Telenor Mobil fortsatt ønsker å selge den kvaliteten, sier Grythe.