Annonse


Fax over nett

Det er EUnet selv som gir dette anslaget. Tjenesten, EUnetFax, vil bli tilgjengelig for kunder som er tilknyttet en kombinasjon av fax, PC og e-post.

Tre modeller
Tjenesten består av tre ulike modeller. EUnetFax Direkte gjør at du kan fakse over Internett direkte fra en PC. EUnetFax Email gjør at en bruker kan sende email til en faxmaskin.

EUnetFax Corporate Server gir brukere som faxer mye mulighet til å installere faxservere på egne premisser.

To priser
EUnetFax fakturerer kundene pr. sekund, og ikke pr. tellerskritt, slik det er vanlig i de fleste teleselsakpene i dag. Selskapet tilbyr to priskategorier. «Pro», med lav abonnementspris og høy sekund-pris er beregnet for tilfeldige brukere.

Annonse


Brukere vil komme bedre ut av det med «Business», som gir høyere abonnementspris, men lavere sekundpris.

Kostnadseffektivisering
– I 1996 var lokal, langdistanse og internasjonale overføringer på verdensmarkedet beregnet til 650 milliarder kroner. Ved å integrere fax og Internett-teknologien tror vi at EUnetFax vil sørge for nye løsninger og ny kostnadseffektivisering for tradisjonelle applikasjoner, sier adm. direktør Per Brose i EUnet Norge.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse