Annonse


Reiseliv størst på nettet

Mange markedsanalyse-selskaper har forsøkt å anslå utviklingen av netthandelen. Datamonitor, som nylig publiserte sine prognoser, anslår at den forbrukerrettede handelen via nettet vil nå 22,7 milliarder kroner i Europa i 2001. I dag er omsetningen ca 700 millioner kroner.

Reiselivsbransjen vinner
Datamonitor mener at reiselivsbransjen vil stå for 35 prosent av netthandelen i 2001. Det skulle tilsi en omsetning på nærmere 8 milliarder kroner. Først på de neste plassene kommer dagens store postordre-bransjer; klær, programvare og maskinvare.

1 prosent handler
Foreløpig handler bare ca 1 prosent av de europeiske husstandene i nettbutikkene, men dette kan øke til syv prosent i 2001. Da vil også 33 millioner europeiske hjem ha PC med Internett-aksess. I følge Datamonitor blir Tyskland det ledende Internett-marked i Europa.