Morten Golimo

Annonse


Økt IT i hele Norge

Morten Golimo– Vi er redde for at Fornebu skal ta utdanningsplasser fra regionene. Eventuelle føringer må diskuteres nærmere, blant annet i det nyopprettede IT-forumet, sier nærings- og handelsminister Grete Knudsen til Dagens Telecom.

Må prioritere
– Ikke bare Fornebu, men hele landet skal utvikles også regionalt innen IT. Ønsket er å opprette flere plasser enn det er i dag, men det er opp til utdanningsinstitusjonene å prioritere midler til dette. Ansvaret for utviklingen av Fornebu ligger spesielt på det private næringsliv, sier Knudsen til Dagens Telecom.

Nærings- og handelsdepartementet har nylig opprettet et IT-forum i tett samarbeid med næringsliv og utdanningsinstitusjoner. IT-forumet som hadde møte onsdag kveld, skal blant annet jobbe med spørsmål om IT-udtanning i Norge.

Fornebu et fyrtårn
– På Fornebu ønsker vi å utvikle fyrtårn som kan støtte regionale sentre og trekke kompetanse fra miljøer utenlands. Regjeringen har satt igang SND og Norsk investorforum for å se på planene, sier Knudsen.

Annonse


På spørsmål fra Dagens Telecom om Regjeringens investeringer i IT-prosjektet på Fornebu, synes Knudsen det er vanskelig å komme med konkrete tall fordi satsingen er så bred fra statens side. Hun nevner blant annet satsing gjennom SND, salg av Statens eiendom og nyskapning innen forskning.

Næringslivet må ta ansvar
– Flere spør etter arbeidskrefter med høyere IT-utdanning og vi må unngå at utdanningsmiljøene tappes ved at studentene forsvinner til godt betalte jobber før de er ferdige med høyere utdannelse. Næringslivet må selv kartlegge fremtidig behov, samt selv sørge for etter og videreutdanning for sine ansatte, sier Knudsen.

Annonse