Annonse


Møter Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet satte tommelen ned for den felles Internettsatsingen fredag.

Begrenser konkurransen
– Tilsynet har konkludert med at den felles satsingen fører til en vesentlig begrensning av konkurransen. Det er videre tilsynets oppfating at det ikke er sannsynliggjort at de samfunnsøkonomiske effektivitetsgevinstene ved ervervet overstiger det samfunnsøkonomiske tapet ved redusert konkurranse.

Dette var Konkurransetilsynets direktør Einar Hopes begrunnelse for å gripe inn. Hope er bortreist mandag og tirsdag og kunne ikke presisere hva de viktigste ankepunktene mot fusjonen er.

Skadereduserende ordning
I brevet heter det videre at: «Utgangspunktet for forhandlingene vil derfor være å komme frem til ordninger som kan redusere de skadelige effekter av samarbeidet».

Annonse


– Innebærer dette at Konkurransetilsynet ikke vil kreve at Sol blir oppløst?

– Det er opp til partene selv å foreslå endringer. Så får vi ta stilling til om de kan godtas, sier seksjonssjef for konkurranseavdelingen Arve Kvåle.

Vil fortsette
– Dette er ikke forhandlinger som vi er ferdige med på ett møte, sier Telenor Plus’ direktør Peter Pay, som regner med at det vil bli flere møter de neste ukene før det blir en konklusjon på saken.

Pay ønsker ikke å kommentere Konkurransetilsynets notat om fusjonen overfor Dagens Telecom:

– Både Schibsted og vi ønsker at samarbeidet skal fortsette og går til forhandlingene med det utgangspunktet at vi skal finne fram til ordninger som er akseptable.

Alt kan skje
–Det er vanskelig å si om forhandlingene blir tøffe før vi er presentert for kravene. Noen endringer kan være uproblematiske, og noen vil være vanskelige. Alt kan skje. Fra vi kommer fram til justeringer i avtaleverket som Konkurransetilsynet da er fornøyd med og til at de finner grunnlag for å gripe inn og reversere hele saken, sier Pay.