Annonse


Mer penger til helse-IT

Om lag fem millioner er øremerket tiltak til departementets arbeid med oppfølging og koordinering av tiltakene i tilknytning til Helse og sosialdepartementets IT-plan.

Handlingsplan
Planen går under navnet «Mer helse for hver bit – Informasjonsteknologi for en bedre helsetjeneste Handlingsplan 1997 – 2000.

Samarbeidstiltak
Departementet har også fordelt midler til samarbeidstiltak i landets fem helseregioner.

Midlene skal gå til å styrke samarbeidet på tvers av fylkeskommunene, spesielt utvikling av samarbeid mellom lokalsykehus, sentralsykehus og regionsykehus.

Annonse


Region sør og vest:
I en melding fra departementet fremkommer at det i helseregion én blant annet er satt av midler til utvikling av billedlagringssystem for røntgen og til ATM-nett på Ullevål sykehus.

I Helseregion tre (vest) er det satt av 750.000 kroner til Intranett og 3.7 millioner til innkjøp av PCer til leger.

Midt- og Nord-Norge:
Helseregion fire (Midt-Norge) har blant annet fått tre millioner til innføring av standardisert elektronisk informasjonsutveksling (EDI), 1.5 million til teleradiologi og en million kroner til samarbeid om telekirurgi.

Helseregion fem (nord) har fått en million kroner til helseintranett og det samme beløpet til kvalitetsheving av billedkvalitet/teleradiologi. Det er dessuten satt av midler til radiografisystem og billedlagringssystem.

Annonse


Annonse


Annonse