Annonse


Kort-kopiering avslørt

Onsdag og torsdg arbeidet økoavsnittet ved Bergen Politikammer på spreng for å avsløre flest mulig detaljer i saken.

Nærmere 300 plastkort og en kortleser/skriver er beslaglagt hos mannen. Plastkortene er kjøpt i England, mens kostleseren er importert fra Sverige.

35.000 kroner
Inntil nylig hadde mannen en medhjelper. Det var denne personens konto som ble benyttet for å teste om de kopierte minibankkortene fungerte. Det var etter at vedkommende døde, at mannen tok ut 35.000 kroner på vedkommendes konto.

Framgangsmåten
For å kopiere informasjonen på et minibankkort, er det nok å trekke kortet gjennom kortleseren, og sørge for å lagre informasjonen, f.eks. på en diskett. Deretter dras et tomt bankkort gjennom leseren, som nå fungerer som en skriver.

Ved kopiering av kort oppheves sperregrensen i kortet. Det skal derfor visstnok ikke være grenser for hvor store beløp som kan heves på denne måten. Begrensningen ligger i antall kort.

Annonse