Annonse


Vestlandsk Silicon Valley

Det er Per Morten Vigtel, leder for Norsk Investorforum, og en av drivkreftene bak Fornebu-planene, som sier dette til Bergens Tidende.

Oljehovedstaden har mange sterke forkjempere som ønsker å gjøre byen til IT-hovedstad på Vestlandet. Det bør ikke det bergenske næringslivet sitte rolig og se på, mener Vigtel.

Godt utgangspunkt
Med sterke institusjoner som Universitetet i Bergen, CMR, Norges Handelshøyskole, Ingeniørhøgskolen, Havforskningen og Norsk Undervannsteknologisk Institutt har Bergen de beste forutsetninger for å kunne bli et vestlandsk Silicon Valley, dersom bare næringslivet hoster opp den kapitalen som trengs for å dra i gang en slik satsning.

Redernæringen
Rederne i Bergen har tradisjoner for å bidra til omfattende industrietableringer på land. IT bør bli et av næringens nye investeringsområder.

Annonse


Sørlandet
Vigtel ser helst at det bygges et nasjonalt nettverk av IT-parker, med Fornebu som et av de store tyngdepunktene.

På Sørlandet, på Sunnmøre, i Trøndelag og i Tromsø foreligger det allerede planer om etablering av lokale IT-sentra.