Annonse


Nedgang for Myhre & Co.

Resultat før skatt i 1996 var for Alcatel Telecom Norway på kun 45 millioner kroner. I 1995 var resultatet på 72 millioner kroner.

Fikk bøter
– Nedgangen skyldes leverings- og fremdriftsproblemer med den store telematikk-kontrakten på NSB Gardermobanen. Vi har blant annet fått bøter på forsinkelser. Tapene på NSB Gardermobanen kan jeg ikke opplyse om, men jeg fastslår at det er et betydelig beløp, sier økonomidirektør Jan Østereng til Dagens Telecom.

Tok over etter Skarsgård
Ingvild Myhre begynte i jobben som ny adm. direktør ved nyttår og kan derfor ikke lastet for resultatnedgangen. Men Myhre sitter nå i sjefsstolen etter Nils Erik Skarsgård og må nå få selskapet inn på et bedre økonomisk spor.

Bra så langt i år
Helst hadde nok konsernsjef Bjarne Aamodt sett at Alcatel Telecom Norway raskest kom opp i et resultat som ligner på «gullårene» 1994 og 1995.

Annonse


Etter det Dagens Telecom erfarer vil selskapet komme relativt godt ut av det i år, ettersom de nylig solgte Alcatel Kitron i Arendal. I tillegg til dette hevder flere kilder i selskapet at det har vært en god omsetningsøkning så langt i år. De vil derfor ventelig nå fjorårets omsetningsvolum uten drahjelp fra Alcatel Kitron.

Økt ordreinngang
Ordreinngangen til Alcatel Telecom Norway var i 1996 på 1,844 millioner kroner, altså en økning på 172 millioner kroner fra året før.

Driftsinntektene økte naturlig nok også. I 1996 hadde selskapet driftsinntekter på 1,608 millioner kroner, en øking på 197 millioner kroner i forhold til 1995. I følge årsmeldingen til Alcatel STK-konsernet skyldes dette en gunstig utvikling i datterselskapet Alcatel Telettra Norway.

Fortsatt god på eksport
Alcatel Telecom Norway hadde i 1996 eksportinntekter på 784 millioner kroner. Dett er en økning på 45 millioner kroner i forhold til året før. 784 millioner utgjør dessuten nær 50 prosent av de totale driftsinntektene i 1996.

Antall ansatte var ved nyttår 1.289. Dette er 32 flere enn i 1995. Antall ansatte forventes å synke litt i år ettersom Alcatel Kitron er solgt ut av konsernet.

Se også:
Svakt fra Alcatel Kabel

Pene tall i distribusjon

Alcatel opp 12,1 prosent

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse