Annonse


HSN overtar Ticketmaster

Siden 1993 har Paul G. Allen eid 47,5 prosent av selskapet Ticketmaster som har rettighetene til 2/3 av billettsalget til teatre, sportsarenaer og konsertsaler. Ticketmaster selger årlig 1,8 milliarder billetter og video, t-skjorter etc. via telefon og Internett.

1,5 milliarder
Home Shopping Network (HSN) ledes av Barry Diller som tidligere bygget opp TV-selskapet Fox Network. HSN bytter Allens andel av Ticketmaster med aksjer for knappe 1,5 milliarder kroner i HSN. HSN vil dessuten kjøpe 2,5 prosent av Ticketmaster på det åpne marked, slik at selskapet kontrollerer 50 prosent aksjene.

120 millioner samtaler
Sammen blir HSN og Ticketmaster en gigant innen elektronisk handel i USA. Hver av de to selskapene behandler årlig omlag 60 millioner telefonsamtaler, håndtert av gedigne call center-løsninger.

Ticketmaster Norge
Så vidt vi kjenner til blir ikke det norske selskapet Ticketmaster Norge som eies av Billettservice, berørt av den amerikanske fusjonen. Vi har ikke lyktes å få noen kommentar fra Billettservices leder Bjørn Kjellin.

Billettservice eies av Statoil og Posten.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse