Annonse


Forbud mot Internett-vold

Forslagene om endringer i Film- og videogramloven og i Straffeloven §382, blir omtalt som en oppfølging av Regjeringens handlingsplan mot vold i bildemediene.

Alle levende bilder
Straffelovsbestemmelsen om vold vil omfatte alle former for visning og spredning. Regjeringen foreslår at samme voldsnorm skal gjelde for alle medier med levende bilder.

Forbudsgrensen for vold i fjernsyn blir noe skjerpet, og ny teknologi, som TV- og dataspill, blir nå omfattet av lovreglene. Det blir også levende bilder, bl.a. film over tele- og kabelnett og filmklubbenes visninger.

Sex og vold
For kinofilm er det bare innhold med vold og pornografi som skal kunne forbys etter den obligatoriske forhåndskontrollen i Statens filmtilsyn. Straffeloven §382 skal legges til grunn, i stedet for kriteriene om “forrående” og “moralsk nedbrytende” i den gjeldende Film- og videogramloven.

Klagerett
Klagerett for vedtak om aldersgrenser for kinofilm blir nå innført. Bare distributørene og Barneombudet skal ha klageadgang. Publikum kan be om at Barneombudet vurderer klage. En Klagenemnd for film og videogram blir også opprettet.

Annonse


Annonse


Annonse