Annonse


Nytt nødmeldingsnett

Den akuttmedisinske nødmeldingstjenesten planlegger å skifte ut det VHF-baserte nødmeldingsnettet med et digitalt nettverk.

– Tetra vil være den beste løsningen for et digitalt nødmeldingsnettverk, hevdet Elfinn Færevåg torsdag overfor de 250 deltakerne på den årlige nasjonale fagkonferansen om medisinsk nødmeldingstjeneste.

Færevåg er medlem i Kravspesifikasjonsutvalget og systemansvarlig i Rogaland,

800 millioner
Et landsdekkende tetrabasert nettverk vil kreve etablering av vel 1.000 basestasjoner, en investering på 360 millioner kroner. Etablering av den øvrige infrastrukturen, inkludert 20 mobilsentraler og 250 sentraler, vil komme på ytterligere 97 millioner kroner, i følge en konsulentrapport.

Annonse


Kostnadene til brukerterminaler kommer i tillegg. Totalt vil etableringen av det nye nettverket komme på 800 millioner.

Samarbeid
– Alene kan ikke den akuttmedisinske nødmeldingtjenesten klare en slik omfattende investering. Vi ønsker derfor å samarbeide med brannvesen og politi, eventuelt også med andre offentlige instanser med behov for beredskap, sier Færevåg.

De ulike instansene vil kunne bruke samme nettverket uten å forstyrre hverandre, og uten at de blir nødt til å redusere de strenge sikkerhetskravene.

Om fem år
Det er Justisdepartementet som har siste ord i denne saken. I tillegg vil gjennomføringen av prosjektet kreve omfattende politiske og bevilgningsmessige diskusjoner.

Et nytt felles nødmeldingsnettverk kan derfor tidligst være en realitet om fire – fem år, i følge Færevåg.

Tetra Forum
Offentlige instanser som er interessert i et slikt nettfellesskap basert på tetra-standarden har nylig gått sammen om å etablere Tetra Forum. Organisasjonen skal ha sitt neste møte i Oslo 11. juni.

Ikke GSM
Interessentene som står bak planene om et nytt nødmeldingsnettverk er opptatt av at de ikke skal gjenta feilen politiet gjorde under Lillehammer OL. Politiet sitter i dag tilbake med et mangelfullt digitalt system, og er låst til en leverandør.

Heller ikke GSM er noe godt alternativ. Det kommersielle mobiltelefoninettverket er ikke laget for å tilfredstille nødetatenes behov, hevder Færevåg.

Annonse