Annonse


IT med Stockholm-vri

I tilknytning til hoved-konferansen Global Accsess, vil det pågå et stort antall utstillinger om kommunikasjon, Internett og multimedia.

Nettverk
Global Access er en internasjonal konferanse som behandler fremgangsrike, brukervennlige IT-prosjekt fra hele verden. Målet er at deltagerne skal møtes, bygge nettverk og utveksle tjenester og ideer.

På programmet står blant annet diskusjoner omkring det grenseløse IT-samfunnet, handel på Internett, den moderne arbeidsplassen og teledemokrati.

Kåring av beste IT-prosjekt
Under Stockholm IT Week går også en konferanse for IT-ansvarlige i svenske kommuner av stabelen. I tillegg presenteres The Global Bangemann Challange, der Stockholm utfordrer Europa og resten av verden om beste IT-prosjekt.

Annonse