Annonse


Dobler LCD-innsatsen

Konsernet øker sine investeringer i fabrikker og utstyr med 15 prosent i forhold til fjoråret, eller rettere sagt, forrige regnskapsår, i følge Nikkei net.

170.000 skjermer i måneden
Bedriften vil legge hovedvekten på LCD-skjemer. Her er planen å bruke 7,3 milliarder kroner på utvikling og produksjon av LCD-skjermer i løpet av de neste fire årene.

Nye produksjonslinjer ved gruppens fabrikk i Toyama i Japan skal produsere LCD-paneler for bærbare datamaskiner. Kapasiteten skal dobles til 170.000 12-tommers aktiv matrise-LCDer

På èn brikke
Det er svært mye annet enn LCD-paneler i Matsushitas produktportefølje. Selskapet holder sin satsing på halvlederteknologi på samme nivå som de har vært på de siste årene, nemlig 6,1 milliarder kroner

Annonse


Mesteparten av investeringene som er satt av til halvlederteknologi vil gå til en mikrobrikke-fabrikk som er under bygging i staten Washington i USA.

Denne fabrikken, som skal stå ferdig sent i 1997, vil konsentrere seg om å lage avanserte systemer på en og samme brikke. Dette er særdeles viktig i alle slags elektronisk dingser, enten det er vaskemaskiner eler mobiltelefoner, både for å få ned vekt og kostnader.

Annonse