Annonse


NSD Stat utsatt

Skoleungdom, studenter og lærere som venter på Windows-versjonen av Norsk Samfunnsfaglig Datatjenestes populære statistikkprogram NSD Stat, må smøre seg med tålmodighet i enda noen måneder.

– Vi hadde håpet å ha Windows-versjonen klar nå i vår. Nå ser vi at den tidligst kan lanseres utpå senhøsten, sier konsulent Jostein Ryssevik ved NSD.

Seiglivet DOS
Første versjon av det brukervennlige statistikkprogrammet ble lansert allerede i 1986. NSD har i disse årene solgt 500 lisenser til enkeltbrukere, skoler og studenter som er avhengig av å utføre statistiske beregninger på samfunnsfaglige data.

Programmet blir brukt i alle nordiske land, og er dessuten oversatt til engelsk og tysk..Akkurat hvor mange tusen som faktisk benytter programmet, er det ingen som vet.

Ikke tapt markedsandeler
– DOS-versjonen har vist seg å være utrolig seiglivet. Den selges fortsatt, sier Ryssevik.

Forsinkelsen av Windows-versjonen har bare i liten grad tatt markedsandeler fra NSD-stat, tror Ryssevik.

Annonse


Annonse