Annonse


Enda bedre krypto

Det amerikanske handelsdepartementet vil nå gi dem som lager krypteringsteknologi for finansielle transaksjoner anledning til å eksportere de kraftigste krypto-systemene på markedet. Departementet grunngir helomvendingen i forhold til tidligere praksis med behovet for å fremme global, elektronisk handel.

Fra 40 til 56 til det dobbelte?
Siden årsskiftet har Clinton-administrasjonen latt krypto-leverandører eksportere teknologi basert på 56-biters algoritmer, mot dagens 40-biters algoritmer. Tidligere i år fikk V-One, Digital, IBM, Cylink, Trusted Information Systems og Netscape eksporttillatelse. Nå kan de eksportere krypteringsteknologi med enda lengre og sikrere nøkler.

Automatisk eksportlisens
Produsentene har lenge krevd en oppmykning av eksportforbundet, og Clinton-administrasjonen ønsker å fremme internasjonal handel via Internett.

Så lenge systemene kun brukes til finansielle transaksjoner, blir lisensen automatisk forlenget. Hvis systemene brukes til andre formål, må krypto-programmene inn til sjekk en gang i året.

Annonse


Krever “kodeknekker”
Påtalemyndighetene har motsatt seg eksport av lengre nøkler, fordi krypterte data da blir vanskeligere å knekke. Myndighetene har fryktet at nettet ville bli et fristed for kriminelle.

Uansett hva krypto-programmene brukes til, må krypto-eksportørene i løpet av to år utvikle et system som lar amerikansk politi knekke koden (key recovery).

England og Frankrike
61 leverandører har dannet The Key Recovery Alliance, med Boeing, Intel og Silicon Graphics som de ferskeste medlemmene.Forskrifter som lemper ytterligere på krypto-eksport blir ventelig ferdigbehandlet av den amerikanske kongressen i løpet av en måneds tid.

Også England og Frankrike vil myke opp sin krypto-lovgivning, mens tyskerne foreløpig er mer restriktive.

Annonse