NovellMicrosoft

Annonse


Sterk allianse

NovellMicrosoftDe færreste vil bestride at Intel og Microsoft har spilt ball i hatt med hverandre i årevis. Hvem har ikke opplevd å måtte kjøpe ny PC med Intel-prosessor fordi Microsoft har oppgradert Word eller Excel så kraftig at det ble påkrevd?

Styrende allianser
Uansett hvor lite formalisert denne alliansen har vært, vil undertegnede hevde at samspillet mellom de to langt på vei har styrt PC-bransjen de siste årene. Når så nettverkslederen Cisco inngår en temmelig omfattende allianse med programvarelederen Microsoft og chip-lederen Intel samtidig går i strupen på nettverkstoeren 3Com, kan det få stor betydning for konkurranseforholdene i nettverksbransjen.

Partnerskapet
Samarbeidet mellom Microsoft og Cisco består i at de skal utvikle en felles directory-tjeneste og ikke nok med det: De skal utvikle et felles directory-tjeneste for begge operativ-systemene – NT og Cisco IOS. Det betyr at brukerene på ett og samme sted kan allokere hvilke filer og applikasjoner de kan bruke og samtidig bestemme hvor mye båndbredde som settes av til en spesifikk applikasjon.

Microsoft vil levere Active Directory som en del av NT 5.0 mot slutten av året. Cisco vil implementere tjenesten i sitt IOS tidlig neste år.

Novell, som er ledende på dette området, vil isolere Directory Services fra IntranetWare og selge Directory-tjenesten separat.

Alliansen
En rekke kilder i Cisco legger ikke skjul på at man innad i selskapet ser på partnerskapet med Microsoft på dette ene området som kimen til en strekere allianse som kan sikre Cisco lederrollen i nettverksbransjen framover.

En av direktørene hos konkurrenten Bay Networks, Bob Goughan, sier i et intervju med Dagens Telecom at han ikke tror at Cisco og Microsoft vil kunne bygge en alt for tett allianse fordi Cisco tross sin markedslederposisjon kun har 27 prosent av nettverksmarkedet. Han sier viderer at Microsoft har en rekke andre å ta hensyn til.

Tiden vil vise…
Likevel kan dette vise seg å åpne for et samspill som kan få stor betydning framover. Men som med alle allianser av denne typen: Bare tida kan vise om de er verdt mer enn papiret de er skrevet på.

Andre saker fra Interop

Annonse


Annonse