Arkiv

Annonse


Nera permitterer

Arkiv80 ansatte ved Neras radiolinjedivisjon har fått permitteringsvarsel fra 21. mai.

– Permitteringsvarselet omfatter hovedsakelig produksjonsarbeidere, og gjelder foreløpig i en måned framover, sier Arne Tveit, de ansattes representant i styret.

Av de 800 ansatte i divisjonen, er det vel 300 produksjonsarbeidere.

Alternative tiltak
– Permitteringene kommer etter at andre kostnadsreduserende tiltak er prøvd, sier Jostein Søreide, klubbleder i Fellesforbundet i Nera. Klubbformannen karakteriserer samarbeidet med ledelsen i denne vanskelige situasjonen som “ryddigt og greit”.

Før permitteringsvarselet gikk ut, har klubbledelsen forsøkt å dempe situasjonen for de ansatte ved å kreve alternative tiltak. Delvis omplassering av ansatte, og produksjon for lager, er to av de tiltakene som har vært prøvd. Alle vikarengasjementer er avsluttet. Endel arbeidsoppdrag er trukket tilbake fra underleverandører. Det er også innført ansattelsesstopp.

OveroptimistiskDet var de lyse markedsutsiktene i 1995 og 1996 som fikk en optimistisk Nera-ledelse til å satse på en kraftig økning av produksjonskapasiteten ved radiolinjedivisjonen.

– Veksten i ordretilgangen har ikke skjedd så raskt som vi hadde håpet. Særlig i Østen og Sør-Amerika sitter beslutningene langt inne, sier Tveit.

– Den langsiktige ordretilgangen er rimelig stor. Nera har for eksempel ikke mistet nevneverdige kontrakter. Det er den kortsiktige situasjonen som er problematisk, sier Tveit.

Rullerende ordning
Viser det seg at situasjonen ikke løser seg så raskt som Nera-ledelsen håper, vil klubben forsøke å få til en rullerende permitteringsordning, slik at ingen enkeltpersoner skal bli for hardt rammet, sier Søreide.

Svakt resultat
Permitteringsvarselet er en konsekvens av Neras svake 1. kvartalsregnskap. Både ordretilgang, omsetning og resultat viste en nedgang i perioden, sammenlignet med fjoråret. Samtidig som tallene ble offentliggjort, varslet adm. dir. Asbjørn Birkeland behov for omfattende kostnadsreduksjoner.

Annonse


Annonse