Arne Joramo

Annonse


IP-tale kommer!

Arne Joramo– Dette vil skje når hjemmebrukerne tar til å etterspørre mer avanserte Internett-tjenester, sa Lyon. Han karakteriserte samtidig alle IP-taleforsøk til nå som rene fadeser. Det kreves mer for å få til skikkelig tale over Internett.

To nivåer
Det er snakk om telefoni på to nivåer. Det ene innad i Intranett eller innenfor bedriftsnettet. Her på Interop viste en mengde utstillere løsninger for tale over FrameRelay og ATM.

I næringslivet trengs ikke stort mer enn Ethernet med IP på toppen for å skape gode taleløsninger selv om det vi har sett i praksis til nå slett ikke har gitt god talekvalitet. Integrert tale i Intranett vil komme – og det ganske snart. Satsingen her er formidabel.

To betingelser
Det er to hovedbetingelser som må oppfylles før IP-tale skal slå gjennom slik som Lyon tror. Det er ifølge han selv ADSL til hjemmene som sørger for nødvendig båndbredde.

Det andre er at ISPene, som det heter her i USA, tar til å investere i ATM og ADSL. Internett Service Providers (ISP) er selskaper som Scandinavian Online, kanskje Telenor Nextel, definitivt EU-nett, Tele2 og Telia Internett (tidligere Riksnett).

Avansert
Det er temmelig avanserte funksjoner som skal til for å knytte sammen telenettet og det lokale datanettet. Lyon understreker helt korrekt at da må det bygges egne nett for Internett med IP-tale integrert. Det skjer foreløpig i liten grad.

ISP-selskapene leier av teleoperatørene, og den sistnevnte gruppen er ikke for ivrig etter å bygge et nett som kan stjele trafikk fra eksisterende infrastruktur. Men de gjør det tildels både i Singapore, Malaysia og Brasil.

Muligheter i Norge
Som kjent er det også strategien til Telenor å skille Internett og andre nett. De vil også bygge ut ADSL, og de satser på ATM. Dermed vil faktisk de viktigste betingelsene for taletelefoni i Internett så smått være tilstede i norsk infrastruktur om 2-3 år.

Uenighet
Lyons klare tale om taletelefoni over nettet har vakt oppsikt her borte og en mann som visepresidenten i 3Com, John Hart, sier til Dagens Telecom at han tror tale i lang tid vil bli overført på tradisjonell vis i all hovedsak. Det tror også undertegnede, men likevel taler mye for at IP-telefoni rask vil vinne gjennomslag i grupper av befolkningen og komme i ganske utstrakt bruk i perioden fra 1999 og ut over.

Andre saker fra Interop

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse