Annonse


Internett til U-land

Det var på et seminar i København at Nicholas Negroponte la fram sine framtidsplaner.

Tele for mange
Negroponte sier at han ønsker en global utjevning i tele-tilbud.

Ifølge Negroponte har mer enn to tredjedeler av jordens befolkning aldri snakket i telefon. De er dermed totalt utenfor det digitale samfunn, noe han ser på som meget urettferdig.

2b1
Negroponte har derfor startet et prosjekt som skal koble den tredje verden opp på Internett. Han er selv initiativtaker til organisasjonen 2b1.

MITs rolle
Han vil bruke forskningsressurser ved prestisjetunge Massachusetts Institute of Technology (MIT), til å utrede prosjekter om hvordan IT kan brukes av barn i den tredje verden.

Oppdatert informasjon
Dessuten ønsker Negroponte å sørge for at barna får datamaskiner og muligheter til å gå ut på nettet. De vil dermed få tilgang til et enormt oppdatert bibliotek med informasjon. Et problem for de fleste u-land i dag er ikke bare mangel på lærebøker, men også at de få lærebøker som er i bruk ofte er foreldet.

Ikke kommersielt
Prosjektet ønsker ikke sponsormidler fra IT-industrien, men har mottatt betydelige beløp fra japanske milliardærer.

Annonse


Annonse