Annonse


Stadig mer solid

10.531 norske bedrifter er nå så økonomisk solide at de er klassifisert som «trippel A»-bedrifter (AAA) av selskapet. For ett år siden var antall bedrifter med høyeste kredittverdighet 9.437, melder nyhetsbyrået NewsWire.

4.653 norske bedrifter betegnes som såkalte «historiske» AAA-bedrifter. Dette innebærer at de har hatt denne ratingen i mer enn ett år

NHO ikke overrasket
Økningen i antall AAA-bedrifter det siste året kommer ikke overraskende på sjeføkonom Tor Steig i NHO.
– Den bekrefter at norsk økonomi for tiden er svært god. Vi er inne i en særnorsk høykonjunktur, noe som spesielt gjelder for bedriftene som lever av hjemmemarkedet, sier Steig.

3.000 kriterier
I Dun & Bradstreets register finnes opplysninger om samtlige 400.000 aktive bedrifter i Norge. På bakgrunn av fakta om bedriftene, eierskap, alder, økonomi og betalingserfaring blir de gitt rating som spenner fra AAA til C. I tillegg fastsettes en anbefalt kredittgrense.

Annonse


AAA er best
Kreditt frarådes dersom en bedrift får C-stempelet, mens kreditt kan innvilges mot sikkerhet dersom bedriften får ratingen B. En A-bedrift regnes som kredittverdig, AA-bedrifter har god kredittverdighet, mens AAA er den gjeveste ratingen – høyeste kredittverdighet.


Annonse


Annonse


Annonse