Arkiv

Annonse


Furuseths arvtager klar

ArkivDaniel Johannesson tiltrer stillingen som sjef for Telenor Bedrift 1. juni. Han er 54 år gammel og kommer fra stillingen som adm. direktør for Telenordia AB, som han har ledet siden 1995. Frem til 1992 var han leder for Kinnevikgruppen og fra 1992 til 1995 selvstendig næringsdrivende.

Solid erfaring
– Johannesson vil tilføre Telenor Bedrift solid erfaring fra et krevende svensk konkurransemarked, sier styreformann i Telenor Bedrift, Terje Thon.

Fra VIAG Interkom
Telenordia AB eies likt av Telenor, TeleDanmark og britiske BT. Til å etterfølge Johannesson i Telenordia, har selskapets styre utpekt Lutz Meyer-Scheel (55), som kommer fra stillingen som adm. direktør i VIAG Interkom.

Han har erfaring fra en rekke internasjonale lederstillinger i IT-bransjen, blant annet Enator ABs internasjonale virksomhet på slutten av 80-tallet.

Størst i Telenor
Johannesson blir sjef for Telenors største forretningsområde med 5.100 ansatte og en omsetning på nær ti milliarder kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse