Annonse


Allianse for netthandel

De tre selskapene ønsker nå å danne felles front mot IBMs allerede eksisterende betalingsprodukter for handel på Internett. Alliansen er ennå ikke offisiell, men etter det Dagens Telecom erfarer, vil pakken inkludere hardware fra HP, software fra de to andre og bli solgt gjennom HP.

Enklere softwaredistribuering
Systemet har blant annet som mål å gjøre det lettere for bankene å distribuere betalingssoftware til firmaer som vil drive netthandel.

Sikkerhetshull
Gruppen vil etter alt å dømme knytte til seg andre firmaer for å tette hull i pakken. Ett av dem gjelder sikkerheten med et system for digital ID som garanterer for identiteten til de ulike handelsaktørene.

Annonse


Annonse