Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Allianse for netthandel

OSLO: Microsoft, VeriFone og Hewlett Packard planlegger å gå sammen om et enhetlig betalingssystem for netthandel. Sammen ønsker de å danne en motvekt mot tilsvarende produkter fra IBM.

De tre selskapene ønsker nå å danne felles front mot IBMs allerede eksisterende betalingsprodukter for handel på Internett. Alliansen er ennå ikke offisiell, men etter det Dagens Telecom erfarer, vil pakken inkludere hardware fra HP, software fra de to andre og bli solgt gjennom HP.

Enklere softwaredistribuering
Systemet har blant annet som mål å gjøre det lettere for bankene å distribuere betalingssoftware til firmaer som vil drive netthandel.

Sikkerhetshull
Gruppen vil etter alt å dømme knytte til seg andre firmaer for å tette hull i pakken. Ett av dem gjelder sikkerheten med et system for digital ID som garanterer for identiteten til de ulike handelsaktørene.