Annonse


Svak hjemme – sterk ute

Halvårstallene for det samlede Siemens-konsernet viser svikt i omsetningen på det tyske innenlandsmarkedet. Ordretilgangen gikk ned med tre prosent og ligger på 18,2 milliarder DM (75 milliarder kroner). Salgsvolumet sank med to prosent.
Det var industri og energi- aktivitetene som stod for de største nedgangene. Nedgangen i tysk byggeindustri ble ikke oppveid av internasjonal høykonjunktur.

Amerika og Asia
De internasjonale aktivitetene derimot opplevde sterk vekst. Bare veksten i Nord- og Sør Amerika og i Asia mer enn oppveide for nedgangen i det tyske markedet. Totalt gikk den internasjonale ordretilgangen opp med 20 prosent til DM 35,7 milliarder (147 milliarder kroner). Salgstallene steg med 11 prosent.

Arbeidsstokken stabil
Tallene gjelder perioden oktober i fjor til og med mars i år. Ved utgangen av perioden hadde konsernet 379.000 ansatte. Tallet er stabilt, selv om den tyske arbeidsstokken gikk ned med 3.000 og den internasjonale tilsvarende opp.

Annonse