Hopp til navigasjon Hopp til innhold

IT-skole uten penger

TROMSØ: Bevilgninger til «Prosjekt den nye skoleveien» har vært oppe i stortingets spørretime. Statsråd Reidar Sandal (bildet) ba Unikom i Tromsø om ny søknad til sitt prosjekt for distriktsskoler.

Arkiv
«Den nye skoleveien» skal avhjelpe behov for lærere i Distrikts-Norge og delvis erstatte kateterundervisning med videkonferanser og datakommunikasjon. Bruk av Internett og Intranett er også sentrale i den nye skolemodellen.

For distriktene
Målsettingen med IT-skolen er å forhindre at små skoler i Distrikts-Norge må legges ned.

Utdanningsmodellen er utarbeidet av professor Tom Tiller og Unikom-leder Gunnar Grepperud i Tromsø.

Spørsmålet
Statsråd Reidar J. Sandal måtte svare på spørsmål fra SVs Øystein Djupedal om hans syn på utdanningsmodellen og hvordan søknad om støtte til prosjektet ble møtt.

Svaret
Statsråden har bedt Unikom om en mer konkret og presis søknad for prosjektet.

– Det er et meget omfattende prosjekt, med en kostnadsramme på seks millioner kroner. Framdriften og saksbehandlinger avhenger nå av hvor fort Unikom svarer, var Sandals svar.