Annonse


Tillit til ISDN

– Innføring av ISDN kan sammenlignes med den industrielle revolusjon.

Formann i EIUF John Lough hyllet ISDN-teknologien da han åpnet det Europeiske ISDN Brukerforum i Stavanger mandag. ISDN-konferansen fortsetter frem til onsdag.

EU-kommisjonen
Over 260 deltakere fra 20 land er samlet for å diskutere hvilke muligheter og begrensinger som ligger i ISDN. Konferansen er den tolvte i rekken, og det er første gang den blir lagt til Norge. Telenor er vert, og arrangementet er lagt til Stavanger Forum.

EIUF – European ISDN User Forum – ble etablert av Europakommisjonen som et åpent forum for eksisterende og potensielle brukere av ISDN, for å styre utviklingen i en, for brukerne, riktig retning. Utviklingen har vært rivende siden organisasjonen ble stiftet.

Ny arbeidsmåte
– Det store skrittet som ISDN kan bety for brukere pleier jeg jevnlig å sammenligne med den industrielle revolusjon. Den innebar at mange måtte forlate landsbygda og reise inn til fabrikkene. Med ISDN kan vi nå flytte arbeidet dit hvor folk bor. Det blir en ny måte å arbeide på, og kanskje også å leve på, sier formann i EIUF John Lough til Dagens Telecom.

Satser på standardisering
Japan og USA har sin egen ISDN-standard. EIUF satser på å utbre en europeisk ISDN-standard og opplever at den langt på vei har oppnådd å få gjennomslag i andre verdensdeler. Trolig blir standarden også valgt av asiatiske land – som Singapore – og østeuropeiske land.

– Målet er at en kan ta med et ISDN-kort hvor som helst i verden og det skal virke. Europa-ISDN blir akseptert over hele verden, og det kan ha nytte for europeiske produsenter, sier Lough.

Standarden er akseptert av 31 operatører i 25 land.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse