Annonse


IBM- aksjene stiger

IBM offentliggjorde sine tall for årets første kvartal etter at børsen stengte onsdag. Wall Street var nokså samstemmige i sine beregninger om at IBM ville legge fram et regnskap som viste en fortjeneste på 2,28 dollar per aksje. Men IBM viste et bedre resultat enn ventet når det viste seg at fortjenesten per aksje endte på 2.37 dollar per aksje.

Børs-hopp
Som respons hoppet kursen på IBMs aksjer torsdag opp med 12,125 dollar til 154.50. dollar. Det hører med at resultatet var lavere enn for samme periode i fjor.

Omsetningsøkning
IBMs omsetning økte med 4.5 prosent til omlag 120 milliarder kroner, men en sterk dollar og tilsvarende endringer i valutakursene skal ha gjort et innhogg tilsvarende fire prosent av omsetningen.

Se også: Bunnsolid IBM

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse