Deskill

Annonse


Hasardiøse maste-hopp

DeskillTil tross for skilt som forteller om stor strålefare, har fallskjermhoppere i vinter entret de 150 meter høye masteanleggene til Sjøforsvaret på Rinnleiret ved Levanger, sier vaktingeniør Steinar Klock til Dagens Telecom.

Avslørt
Den mest aktive hopperen er nå avslørt ved sporing av bilnummer. Han har innrømmet å ha klatret opp i masteanlegget hele seks ganger.

– Dersom hopperne hadde kommet feil ut, kunne de risikert å kortslutte antenneanlegget og gjort store skader på antenneriggen. De ville dessuten blitt godt stekt, sier Klock.

Strålingsfare
Det er målt høy stråling ved masteanleggene. Hvor høy utgangseffekt hopperne utsetter seg for, vil ikke Klock avsløre.

Strålingen er langt over alle tillatte grenseverdier under sending. Sending pågår hele tiden.

– Dersom vi sammenligner med strålingsfare fra mobiltelefoner, har effekten fra masteanlegget mange tusen ganger høyere verdier, sier Klock.

Mulige sykdommer
Ved å klatre opp i mastene utsetter fallskjermhopperne seg for strålingsfare som kan resultere i grå stær, sterilitet og kreft.

– Det tar ca. 20 minutter å klatre opp i den høyeste masten.

– Jeg håper ikke hopperne vil få varige skader, sier Klock.

Ønsker overvåkingsutstyr
Nå vurdere Sjøforsvaret å sette opp høye gjerder og montere overvåkingsutstyr for å holde hopperne unna mastene.

Klock appellerer til basehoppere om at de holder seg unna radiomaster i fremtiden.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse