Annonse


IT-rådsmøte med vyer

Kunnskapsbaserte næringer og IT – vår utfordring mot år 2000, er den fulle tittelen for møtet som skal avholdes i Kristiansand den 20. mai, sier prosjektansvarlig Hugo Parr i Næringsdepartementet til Dagens Telecom.

Møter næringsliv og forskning
I disse dager utgår invitasjon til 25 utvalgte fra næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner.

– Næringslivssiden er spesielt godt representert i invitasjonsbunken, sier Parr.

Tema
Møtet vil på grunn av temavalg gripe inn i en rekke debatter som nå pågår i IT-bransjen.

Tre tema vil belyses spesielt under Rådsmøtet:
 • Samarbeid og utvikling av næringsmiljøer.
  – Hvordan skape verdi gjennom ulike former for samarbeid og utvikling i næringsmiljøer?
 • Kompetanse og utdanning:
  – Hva er kompetansebehovet? – Hvordan få tak i ungdommen? – Hva kreves av utdanning og forskning?
 • Rammebetingelser og investeringer:
  – Hvordan skape bedre vilkår for etablering og vekst i kunnskapsbaserte næringer?

  Rådsmøter
  Målsettingen med Rådsmøtene er at regjeringen skal kunne hente inn informasjon fra flere hold.

  Distriktsprofil
  Møtene er bevisst lokalisert til ulike deler av landet for at også Distrikts-Norge skal komme til orde.

  Under møtet i Kristiansand vil ikke bare representanter fra Sørlandet være til stede, selv om disse utgjør hovedtyngden. På invitasjonslista er også folk fra resten av landet kommet med, sier Hugo Parr.

  Annonse


 • Annonse


  Annonse


  Annonse