Håvard Fossen

Annonse


Overskudd for Sybase

Håvard FossenOmsetningen gikk ned fra ca 1.584 millioner kroner i første kvartal 1996 til 1.572 i første kvartal 1997. Dette oppfattes som negativt fra enkelte kommentatorer og analytikere, men bør sees i lys av at selskapet har brukt det siste året på å kvitte seg med forretningsdrift som ikke har vært definert som kjernevirksomhet i bedriften.

Sybase-sjef Mitchell Kertzman sa allerede i fjor høst at selskapet ikke ville bli profitabelt før mot slutten av 1997, selv om han håpet en hurtigere progresjon på omstruktureringen.

Kostnadskutt
Det er inntjening på service som har gitt økning i inntektene. Disse økte fra omlag 622 millioner kroner til 694 millioner. De viktige inntektene fra lisenser falt fra 961 millioner kroner til 879 millioner.

Sybasesjef Kertzman sa i forbindelse med presentasjonen av kvartalstallene at kostnadskuttet som tydelig kommer fram av tallene, har vært målet det siste halvåret.

Annonse


– Vi sa at vi ville bruke tre kvartaler på å kutte kostnader. Det er klart vi gjerne skulle hatt høyere omsetning, men vi er oppmuntret av kostnadskuttene. De nye produktene vi introduserer senere i år vil hjelpe til med å øke omsetningen igjen, hevdet han.

– Veksten kommer
Kertzmann regner med at selskapet nå vil gå fra omstrukturering og rehabilitering til en vekst-fase. «Impact Now», som Sybase sin nye strategi heter, ble presentert på brukermøtet i Orlando forrige uke, og er tidligere presentert i Dagens Telecom. Den går i korthet ut på å tillate flytting av programm-moduler mellom klient, applikasjonsserver og databaseserver – alt etter hva som passer best for oppgaven. «Adaptive Component Architecture» kaller selskapet denne tilnærmingen.

Tre av de siste fem forrige kvartalene har Sybase måttet vise aksjonærene tall på feil side av tallinja.

Allerede ved lanseringen av den nye strategien, var det tydelig at Sybase-sjefen ville legge fram overraskende gode resultater for første kvartal. Allikevel nøyde han denne gang seg ikke med tallene, men presenterte en kontrakt med det verdensomspennende revisjonsfirmaet Ernst&Young.

Ernst&Young har kjøpt lisenser for Sybase sin bærbare database, SQL Anywhere. Den skal benyttes til mobile applikasjoner som skal distribueres til 22.000 revisorer. SQL Anywhere selger godt, sammen med selskapets utviklingsverktøyer, hovedsakelig fra Powersoft-delen av selskapet.

Microsoft kommer
Microsoft ventes å komme med løsninger for mobile databaser som vil konkurrere direkte mot Sybase. Microsoft sin SQL Server ble i sin tid kjøpt fra Sybase. Når Microsoft seinere i år pakker sin mobile database, med kodenavnet Sphinx, sammen med spesialversjoner av operativsystemene Windows95 og NT, kan Sybase sitt lederskap på det mobile markedet bli betydelig vanskeligere å forsvare.

Se også:
  • Sybase ned én divisjon?

  • Over til Java

    Annonse