Liv Strømme

Annonse


Nett fremfor fusjon

Liv StrømmeProfessor Leif B. Methlie ved Norges Handelshøgskole etterlyser nytenkning hos de tradisjonelle bankene. Han er forundret over at bankene ikke tenker mer på produktutvikling, og mener at dersom bankene ikke klarer å omstille seg vil det dukke opp nye aktører som vil overta deler av markedet

Nye aktører
– Jeg har ikke sett denne typen nytenkning hos norske finansinstitusjoner. Men det er mulig at denne type diskusjon foregår internt. Hvis ikke de tradisjonelle bankene selv klarer å møte utfordringen fra nettet vil nye aktører gjøre det, sier Methlie til Telecom Revy.

Storebrand – Kreditkassen
– Det er intet nytt under solen når Storbrand og Kreditkassen nå drøfter fusjon. Det gjør alle. Jeg er overbevist om at de begge har mer å vinne på å utvikle en gjennomtenkt nettstrategi, sier Methlie.

Savner nytenkning
– Problemet i banknæringen er at alle tenker så likt.Jeg ser ingen spor av innovasjon og nytenkning i bransjen. I utlandet har nye produkter og nye måter å drive långiving på gjort at de tradisjonelle låneinstitusjonene har mistet sine låneandeler. Teknologien gjør at bankbransjen må endre fokus. Det nye er at teknologien også brukes til kommunikasjon og i markedsføringskanalene, sier Methlie.

Utviklingen
– Vi kommer til å bevege oss mot banker som er åpne 24 timer i døgnet.Alt tyder på at bankenes virksomhet blir avhengig av tilgang til nettet. Påstanden er at i år 2000 vil det å handle varer på Internett fra hjemmet for alvor slå gjennom. Det er tre år til, og jeg tror ikke at bankene er godt forberedt, avslutter professoren.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse