Annonse


Kutt i skolesponsingen

De 700 skolene som allerede er med i prosjektet «Den elektroniske skoleveien» vil imidlertid ikke få noen prisøkning før ved årsskiftet, melder Telenor.

80 prosent rabatt
– Selv med de nye abonnementsprisene fra årsskiftet, vil skolene fortsatt få en meget kraftig rabatt på våre Internett-priser, det vil si over 80 prosent rabatt på gjeldende markedspriser til næringslivet, sier informasjonssjef Jan Kristensen i Telenor Bederift.

For eksisterende skolekunder vil prisen økes fra 2.500, alternativt 5.500, til 7.800 kroner pr. år.

Bedre kontroll med omfanget
Kristensen oppgir behov for bedre kontroll på sponsoromfanget som grunn til prisøkningen.

I 1996 sponset Telenor Bedrift skoleverket med 18 millioner kroner. I år er det satt av 10 millioner kroner til dette formålet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse