Annonse


Fra NetWare til TCP/IP

– Samtidig tilbys administrasjon med en klart opptrukket linje til TCP/IP dersom det er ønsket.

Utnytter VIP-fordeler
– Ved å gi nettverksoperatørene fullmakt til å administrere og kontrollere desktop-adgangen til TCP/IP og bedre å styre brukerne og nettverksressursene fra et sentralt sted, så gir Gateway for Windows NT kundene mulighet til å utnytte mange av fordelene med et VIP nettverk i dag, er Simkins egen presentasjon av selskapets produkt.

Sentraladministrasjon
Internet Gateway for Windows 95 er en serverbasert TCP/IP-løsning for bedrifter som skifter fra NetWare til TCP/IP. Programmet lar nettverksoperatøren overvåke og administrere tilkoblingen sentralt.

Virtuelt nettverk
Programmet støtter katalogdefinerte brukere, brukerbasert sikkerhet og inkluderer fullstendige log- og rapporteringsverktøy. Løsningen sikrer et «virtuelt nettverk» som knytter brukerne sammen i et sømløst nett på tvers av fysisk plassering, hardware eller nettverksprotokoll.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse