Annonse


Tollfri IT

Den totale eksporten av IT-produkter fra Norge er i dag på ca. ti milliarder kroner. Vel 90 prosent av Norges eksport av IT-produkter dekkes av avtalen.

Gunstig for industrien
Norge har fra før relativt lave tollsatser på IT-produkter, melder Utenriksdepartementet.

Fra norsk industris side uttrykkes det en klar interesse og støtte for liberalisering av handelen med IT-produkter.

Det forventes at bedring i markedsadgang og konkurranseevne vil resultere i økt vekst i norsk IT-industri.

Eksportrettet næring
IT-industrien har en eksportandel på ca. 35 prosent av den samlede produksjonen. Enkelte bedrifter har en eksportandel helt opp i 90 prosent.

WTO forhandlinger
Forhandlingene om å fjerne tollen på en rekke informasjonsteknologiprodukter innen år 2000 ble sluttført under WTOs Ministerkonferanse i Singapore i desember 1996.

Erklæringen fra Singapore er en politisk viljeserklæring hvor partene er enige om å fortsette forhandlingene i Genève.

Gjelder alle typer IT
Erklæringen omhandler konkrete tollinnrømmelser for datamaskinvarer, som blant annet PCer, halvledere og integrerte kretser, data programvarer, og telekommunikasjonsutstyr.

Forbrukerelektronikk er ikke omfattet av liberaliseringen, melder UD.

Flertrinns nedsettelse
Partene skal redusere tollsatsene fra nåværende nivå til null i fire like etapper; 1. juli 1997, 1. januar 1998, 1. januar 1999 og 1. januar år 2000.

Tollreduksjonene inngås på bestevilkårsbasis slik at de kommer alle WTO-medlemmer til gode.

Egen proposisjonFinansdepartementet tar sikte på å fremlegge en egen proposisjon til Stortinget i vårsesjonen 1997 om gjennomføring av tollnedsettelsene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse