Arkiv

Annonse


Vil ha IT-opplæring

ArkivFramfor et hundretalls representanter for norsk industri, skole og myndigheter, talte lederen for Kirke- og Undervisningskomiteen tirsdag varmt for å fortsette det fireårige opplæringstilbudet som gir elevene både fagbrev og kompetanse til høyere studier.

Fare for nedleggelse
Det unike undervisningstilbudet ble opprettet som en prøveordning i 1992. Prosjektet har hatt et 80-talls elever, men står nå i fare for å bli nedlagt fordi det ikke passer inn med intensjonene i Reform 94.

Meningsløst
– Å avslutte utdanningstilbudet nå, mens evaluerigsarbeidet pågår, er meningsløst. Utdanningstilbudet må holde fram som et av flere alternative tilbud innen videregående skole, sier Lilletun (Krf) til Dagens Telecom.

Stortingsrepresentanten har i andre sammenhenger gjerne markedsført seg som en av utdanningsreformens ivrigste forkjempere.

Støtter næringslivet
Lederen for Kirke- og Undervisningskomiteen bekreftet at han har fattet poengene som er blitt framført av lokale næringslivsledere, deriblant av adm.dir. Asbjørn Birkeland i Nera, såvel som av fylkesopplæringsdirektør Gunnar Dale i Hordaland.

– Bedriftene har rett til å styre opplæringen etter sine kompetansebehov. Vi må derfor være villig til å flytte mer av opplæringen over i næringslivet, jamnfør etterutdanningsreformen som nå er på trappene, sier Lilletun til Dagens Telecom.

Vellykket
Ikke bare de fem bedriftene som har deltatt i den fireårige opplæringen, med også elevene som har vært i gjennom den teoretisk krevende utdannelsen, betrakter prosjektet for Tekniske og Allmenne Fag (TAF) som svært vellykket. Dette framgår av en foreløpig evaluering som er utført av førsteamanuensis Jan Fredrik Waage ved Høgskolen i Bergen.

Fornøyde elever
Av 29 elever i de to første årskullene, ville 21 helt sikkert eller mest sannsynlig ha valgt samme tilbudet dersom de i dag skulle ha valgt utdannelse. Bare tre trodde ikke, eller var sikre på at de ikke ville ha gjort samme valget i dag.

15 av de 29 ville ha foretrukket denne utdannelsen framfor en allmennfaglig studieretning. Her var det fem som ikke trodde, eller som var sikre på at de ikke så dette som et alternativ til allmennfaglig.

Springbrett
Storparten av elevene betrakter utdannelsen som et springbrett til høyskoleutdannelse, viser undersøkelsen.

23 av de 29 planlegger å ta teknisk utdannelse på høyskole eller universitetsnivå når de fire årene er omme.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse