Whoknow

Annonse


Kritisk på informatikk

WhoknowGunnar HartvigsenDet bevilges for lite til datautstyr ved de høyere undervisningsinstitusjonene i informatikk i Norge. Ved seksjon for informatikk ved universitetet i Tromsø er situasjonen spesielt ille.

– Vi trenger utstyr til ti millioner kroner for å gi informatikkstudentene tidsriktig undervisning.

– Nå får vi 700.000 kroner. Dette holder ikke engang til å drifte de maskinene eller oppgradere den programvaren vi har, sier professor ved seksjon for informatikk ved universitetet i Tromsø, Gunnar Hartvigsen, til Dagens Telecom.

– For at vi skal kunne utdanne morgendagens kandidater må vi kunne tilby disse morgendagens teknologi.

– I dag er situasjonen dessverre at en god del av studentene kun tilbys adgang til gårsdagens teknologi.

– Det meste av undervisningsutstyret vi råder over er fra 1990-91. Utsytret er med andre ord innkøpt før både internett-, multimedia-, datanett- og multiprosessor-utviklingen tok skikkelig av, sier Hartvigsen.

Kun gjennom å ha prøvd teknologien på godt og vondt vil våre kandidater kunne bidra til kompetanseheving i næringslivet og samfunnet forøvrig.

– Dette stiller krav om et tilstrekkelig antall moderne arbeidsplassmaskiner, med multiprosessorarkitektur og multimediafasiliteter tilkoblet et internt Gbit datanett.

– Et av de problemene vi strir med er at det er vanskelig å få forståelse hos resten av universitetssamfunnet om at for oss er ikke teknologien et hjelpemiddel for å skrive rapporter, men det objektet vi studerer.

– I tillegg til ti millioner kroner til investeringer i nytt datautstyr, trenger vi 2.4 millioner kroner hvert år til oppgradering av utstyret og programvaren, sier Hartvigsen.

– Dette er i samsvar med en internasjonal evalueringskomite som i 1991 anbefalte et fullstendig teknologiskifte hvert tredje år.

– Det meste av vårt undervisningsutstyr har allerede overlevd to slike generasjoner, sier Hartvigsen.

– I perioden fra 1987 til 1991 var instituttet og seksjonen tilgodesett med øremerkede midler til datautstyr på flere millioner årlig. Dette ga instituttet mulighet til å være på høyden teknologisk sett.

– For å tilby en kvalitativt god undervisning må vi skjære ned på antallet studenter dersom vi ikke får økte økonomiske rammer, sier Gunnar Hartvigsen.


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse