Hopp til navigasjon Hopp til innhold

WebComs mobile kontor

OSLO: Nå kan de 800 ansatte i NIPA knytte seg opp mot kontoret fra hvor som helst i verden. Det er WebCom som har installert intranett-løsningen, som foreløpig er et av Norges største.

– Vi har høstet verdifulle erfaringer under oppbyggingen av et av Norges største intranett for Norsk Institutt for Personalutvikling og Administrasjon (NIPA), sier adm. direktør Rune Semundseth i WebCom.

Sikkert
– En del av løsningen er en passordbelagt bedriftsintern kommunikasjon via Internett, der alle som har fått tildelt passordet kan hente ut alle relevante opplysninger, sier Semundseth.

WebCom ivaretar sikkerheten ved å samarbeide med Verisign, NetCenter og Security Dynamics om kryptering.

Alt på et sted
Intranett-løsningene fra WebCom tilbyr prosjektweb og samarbeid mellom flere kontorbygg eller firmaer. All informasjon samles på et sted, tilgjengelig og oppdatert til enhver tid for alle som har behov for informasjonen.

Med denne løsningen skal det være mulig å søke informasjon på dato, tittel, stikkord, eller forfatter fra dokumentarkivet, uansett hvor i verden du befinner deg. En forutsetning er at du har passordet og at dokumentet er lagt tilgjengelig for deg.