Deskill

Annonse


Simonsen over streken

Deskill– Overskuddet ble ikke så stort, men vi er fornøyd med å ha snudd røde tall til svarte. Spesielt når vi ser resultatet i forhold til året før, sier markedssjef Tomas Borgen i Simonsen Digicom til Dagens Telecom.

Avskrivninger
– Underskuddet fra 1995 på elleve millioner skyldtes for en stor del avskrivninger av investeringer, og ble gjort i forståelse med våre daværende eiere i Tyskland. Vi har også avskrevet en del utviklingskostnader i 1996, sier Borgen.

Simonsen Digicom har siden 1. august i fjor vært eid og drevet av de ansatte etter at den tyske eieren Yen Optik i sommer besluttet seg for å kutte ut sin satsing på Telekom.

Ny GSM-telefon
Nylig lanserte Simonsen GSM-telefonen Global Handy som kommer i handelen i disse dager. Simonsens hovedprodukt er Freeway, en NMT-450 telefon som de har utviklet og produserer selv, opplyser Borgen til Dagens Telecom.

Nærmere 70 prosent av Simonsens omsetning kommer fra eksport, hovedsakelig til Sverige, Finland, Romania, Tunis, Polen, Oman og Malaysia.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse