Annonse


Vil ha digital-TV

Elektronikkbransje og myndigheter presser på. Innføring av digital TV innebærer nye tekniske muligheter. Det innebærer også et kjempemarked for elektroniske produkter når bransjen og publikum skal skifte utstyr.

Nyttig for elektronikkbransjen
I følge det svenske bladet Dagens IT skal amerikanske myndigheter også ønske at dagens analoge fjernsyn ikke skal samkjøres med det digitale systemet i en lang overgangsperiode. Dette vil føre til at mange apparater må byttes ut på relativt kort tid.

En slik politikk kan amerikansk elektronikkbransje dra nytte av. Det kan gi produsentene en fordel når det gjelder å fastsette standarder.

Mer pågående planer
Amerikanske TV-selskaper har lagt fram en plan for hvordan en skal gå over til digitale fjernsynssendinger. Den opprinnelige planen tok høyde for at det skulle bli digitale sendinger i ni av USAs største byer i 1999. Reaksjonen ble sterk. De nye planene er derfor mer pågående når det gjelder å få en overgang til digitale sendinger over hele USA.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse