Annonse


Rekordkontrakt for MCI

MCI har undertegnet en fem års kontrakt med det amerikanske postverket om å levere tele-tjenester.

I utgangspunktet er det snakk om en enkelt kontrakt på 700 millioner. Men MCI hevder at selskapets kontrakt kan ende opp på 20 milliarder dersom postverket inngår to forlengelser på tre år om gangen, som ligger som en mulighet i avtalen.

MCI skal bygge ut tjenestene og sørge for en sentralisert oppbygging av datatjenestene. Samtidig skal det legges inn muligheter for fortsatt vekst i systemet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse