Annonse


Elektroniske innkjøp

Elektronisk handel vil gjøre det enklere og raskere å sammenligne tilbud, samtidig som anbudsprosessen blir mer oversiktlig.

Sparer store summer
Samlede innkjøp til sektoren er nå årlig på mellom 10 og 12 milliarder kroner. Dette beløpet inkluderer medisinsk forbruksmateriell, mat, tøy, rekvisita og kontorutstyr.

Innsparingspotensialet her er på flere hundre millioner kroner hvert år, heter det i en artikkel i Norsk Lysningsblad.

Mål
Det Offentliges målsetning er at 70 prosent av all handel med medisinske forbruksvarer innen den offentlige helsesektoren skal skje elektronisk innen utløpet av år 2 000.

Opprettet GAR
Første skritt på veien for å opprette et system for elektronisk handel er Generisk Artikkelregister (GAR).

Registeret ble nylig opprettet i regi av KS, Sosial- og helsedepartementet, Leverandøreforeningen for helsesektoren og Papirgrossistenes Landsforening, melder Lysningsbladet.

Leverandørnettverk
GAR skal utgjøre en sentral del av det elektroniske nettverket mellom leverandørene og innkjøperne av medisinsk forbruksmateriell.

GAR knyttes opp mot en produktbank, som inneholder produktene benevnt med produktnavn og leverandør.

Registeret har koder for de aktuelle produktene, med enhetsverdier som gjør det mulig å sammenlikne produktene på en nøytral måte.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse